05 Feb

Adjungerad Universitetsadjunkt Konstvetenskap Jobb Vakans i Link Pings Universitet Linköping

Ställning
Adjungerad Universitetsadjunkt Konstvetenskap
Bolag
Link Pings Universitet
Läge
Linköping E
Öppning
05 Feb, 2018 30+ days ago

Link Pings Universitet Linköping brådskande behov följande position för Adjungerad Universitetsadjunkt Konstvetenskap. Läs denna platsannons noga innan du ansöker. Det finns vissa kvalifikationer, erfarenheter och kompetenskrav som arbetsgivarna behöver. Försäkra sig din karriär historia passar dessa krav? Se till att du förstår vilken roll du söker och att det är anpassat till dina färdigheter och kvalifikationer.

Följ online riktningar, fylla i alla nödvändiga fält och ge all relevant information så att din ansökan är korrekt lämnats. när du klickar på 'Apply this Job' -knappen (öppnas i nytt fönster) du kommer att tas till den elektroniska ansökningsblanketten. Här kommer du att bli ombedd att lämna personliga och kontaktuppgifter , svara på anställningsrelaterade frågor, och visa hur du uppfyller de viktigaste urvalskriterierna.

Adjungerad Universitetsadjunkt Konstvetenskap Jobb Vakans i Link Pings Universitet Linköping Jobbdetaljer:

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov på grund av pensionsavgångar och en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) omfattar en bred verksamhet av utbildning och forskning inom humanistiska och praktisk-estetiska ämnen. Ett stort antal fristående kurser erbjuds på grundläggande och avancerad nivå. Ämnena kan även studeras inom ramen för utbildningsprogram som Kulturvetenskap, Slöjd-, hantverk- och formgivning och Applied Ethics, eller inom ramen för universitetets lärarutbildning.

Vi har forskningsmiljöer inom språk och kultur, tillämpad etik, pedagogiskt arbete och kulturvetenskaper. Verksamheten hos oss bedrivs i tvär- och mångvetenskapliga miljöer. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ikk

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Adjungerad universitetsadjunkt i konstvetenskap

med placering vid Institutionen för kultur och kommunikation

Anställningens omfattning
Anställningen är tidsbegränsad under tidsperioden 2018-04-01 – 2018-12-31 med en omfattning på minst 10%.

Tillsättningsprogram
Ämnet konstvetenskap och visuell kommunikation ger en rad kurser inom Kandidatprogrammet i kulturvetenskap samt åt kandidatprogrammet i grafisk design och kommunikation. Ämnet medverkar även i en kurs om svenskt konst- och kulturliv för inresande studenter. I den adjungerade anställningen ingår undervisning i ämnet inom de nämnda programmen och kurserna. Ett stort fokus ligger på entreprenörskap, projektledning, visuell och medierad kommunikation.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet på högskolenivå i projektledning och kommunikation, särskilt med inriktning mot visuell och medierad kommunikation är ett krav för anställningen. Vidare är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom svensk kultur och konst med tyska som undervisningsspråk på högskolenivå ett krav för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom entreprenörskap är särskilt meriterande för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i handledning och examination utifrån givna kursmål inom kultur- och kommunikationsvetenskap är meriterande för anställningen.

Undervisningen kommer att ske på svenska och tyska. Goda kunskaper i engelska är också nödvändiga.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Anställning som adjungerad lärare
Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

En förutsättning för att inneha anställning som adjungerad lärare är ett godkännande från huvudarbetsgivaren samt att finansiering av anställningen är överenskommen mellan huvudarbetsgivaren och Linköpings universitet innan tillsättning.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska, tyska och engelska.

För den här anställningen kommer vi inledningsvis erbjuda en anställningstid som omfattar perioden 2018-04-01 – 2018-12-31.

Anställningen kan komma att förlängas.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb .

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 2018-02-15. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping.

Lika villkor
Flertalet av våra adjungerade universitetsadjunkter inom Institutionen för kultur och kommunikation är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Mats Tholander

Administrativ chef

+4613284462

mats.tholander@liu.se

Ann-Kari Sundberg

Prefekt

+4613281899

ann-kari.sundberg@liu.se


Jobb Vakans Relaterad till Adjungerad Universitetsadjunkt Konstvetenskap: