07 Sep

Avdelningschef Avdelningen Psykologi Pedagogik Och Sociologi Jobb Vakans i Gskolan Institutionen Individ Och Samh Lle Trollhättan

Gskolan Institutionen Individ Och Samh Lle Trollhättan brådskande behov följande position för Avdelningschef Avdelningen Psykologi Pedagogik Och Sociologi. Läs denna platsannons noga innan du ansöker. Det finns vissa kvalifikationer, erfarenheter och kompetenskrav som arbetsgivarna behöver. Försäkra sig din karriär historia passar dessa krav? Se till att du förstår vilken roll du söker och att det är anpassat till dina färdigheter och kvalifikationer.

Följ online riktningar, fylla i alla nödvändiga fält och ge all relevant information så att din ansökan är korrekt lämnats. när du klickar på 'Apply this Job' -knappen (öppnas i nytt fönster) du kommer att tas till den elektroniska ansökningsblanketten. Här kommer du att bli ombedd att lämna personliga och kontaktuppgifter , svara på anställningsrelaterade frågor, och visa hur du uppfyller de viktigaste urvalskriterierna.

Avdelningschef Avdelningen Psykologi Pedagogik Och Sociologi Jobb Vakans i Gskolan Institutionen Individ Och Samh Lle Trollhättan Jobbdetaljer:

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 12 000 studenter och närmare 600 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst och institutionen för individ och samhälle söker avdelningschef för avdelningen psykologi, pedagogik och sociologi

Institutionen för individ och samhälle, med ca 140 anställda, har utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap och humaniora.

Institutionen har flera samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga program såsom Personalvetarprogrammet, Socialpedagogiska programmet och ett flertal lärarprogram. Placerad vid institutionen finns också forskarutbildning i pedagogik med inriktning mot AIL samt den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön.

Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi är en av tre avdelningar inom institutionen. Förutom Personalvetarprogrammet ansvarar avdelningen för det Barn- och ungdomsvetenskapliga magister- och masterprogrammet och fristående kurser inom ämnena psykologi, pedagogik och sociologi.

Uppdraget
Som avdelningschef har du ansvar för ledning och utveckling av avdelningens verksamhet samt för tjänstefördelning och kompetensplanering för avdelningens medarbetare. Avdelningschefen förväntas ta ansvar för institutionens och högskolans förbättrings- och utvecklingsarbete samt för samordning och kommunikation mellan högskolans olika enheter i delar som rör den egna avdelningen. Uppdraget innebär bland annat att:

  • Stödja och skapa förutsättningar for genomförande och utveckling av utbildning och forskning i enlighet med gällande regelverk.
  • Ansvara för avdelningens bemanning, kompetensförsörjning och arbetsmiljö (inkl. rehabiliteringsåtgärder) samt medarbetar- och lönesättande samtal/lönesamtal.
  • Ansvara for studentfrågor som uppkommer på avdelningen
  • Ansvara för avdelningens driftsbudget
  • Samverka med programansvarig, ämnesansvariga och programrådsordförande om innehåll och utveckling av kurser och program,
  • Vara en aktiv part i institutionens och högskolans ledningsarbete.
Det finns goda möjligheter att fortsätta utvecklas inom sin egen profession då förväntan på rollen som avdelningschef inte beräknas uppgå till heltid. Omfattningen av uppdraget bestäms i samråd med närmsta chef.

Kvalifikationer och bedömningsgrunder:
Du behöver vara intresserad av att arbeta strategiskt och processinriktat med utvecklingsfrågor. Samarbete och samverkan internt och externt är betydelsefullt för institutionen och det är därför önskvärt att du genom öppenhet och dialog kan skapa förtroendefulla relationer med medarbetare, högskolans chefer, studenter samt externa samarbetspartners. Ditt chefskap ska präglas av engagemang både för verksamhetens frågor och för dina medarbetares utveckling och arbetsmiljö, liksom för en inkluderande miljö. Du bör ha hög arbetskapacitet, men också förmåga att avgränsa och prioritera. Meriterande är dokumenterad ledarerfarenhet samt erfarenhet av arbete inom högskolesektorn, liksom god kunskap om utbildningens och forskningens villkor och förutsättningar. Det är meriterande om du är disputerad inom ett för avdelningen relevant område. Du talar, skriver och förstår svenska och engelska obehindrat. Särskild vikt läggs vid god ledarförmåga.

Vi ser att du är en person med energi och handlingskraft som kan bidra till institutionen och högskolans fortsatta utveckling. Du är trygg i ditt ledarskap, prestigelös och relationsskapande. Du har ett tydligt ledarskap som visar mod och kraft att genomföra beslut och driva förändringsarbete. Att fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv och strategiskt tänkande är något som du behärskar väl.

Tillträde: enligt överenskommelse.

Övrigt: Avdelningschefsuppdraget är på tre år (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år) och förenas med en läraranställning, tillsvidare på Högskolan Väst.

Upplysningar:
För mer information kontakta prefekt Lena Sjöberg 0520-22 37 24, 0721-600116

Ansökan senast 2018-10-07


Jobb Vakans Relaterad till Avdelningschef Avdelningen Psykologi Pedagogik Och Sociologi:

05Dec

Universitetsadjunkt Pedagogik Till Avdelningen Och Vuxnas Rande Jobb Vakans i Link Pings Universitet Linköping. Link Pings Universitet Linköping öppnade stor karriärmöjlighet och lediga arbetstillfällen i för Universitetsadjunkt Pedagogik Till Avdelningen Och Vuxnas Rande ställning. Detta jobb vakans kommer att vara öppen för nya jobb sökande börjar på 05 Dec, 2018. Forskning bedrivs inom ämnena pedagogik, psykologi, sociologi, handikappvetenskap och pedagogiskt arbete. Pedagogik och vuxnas lärande, Pedagogik och didaktik... ... Fortsätt läsa -->